Universiteto veiklos dokumentai

Kauno technologijos universiteto strategija | patvirtinta Tarybos 2012 m. sausio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-0-1


Pagrindiniai dokumentai

Kauno technologijos universiteto Statutas | patvirtinta LR Seimo 2012 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XI-2149
KTU Akademinis reguliaminas | patvirtinta Senato 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. V3-S-48
KTU Akademinės etikos kodeksas | patvirtinta Senato 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. V3-S-1
SKVC Kauno technologijos universiteto akreditacija (vertinimo išvados) | 2015 m. balandžio mėn. 14 d.
KTU veiklos gerinimo priemonių planas | patvirtinta rektoriaus 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. A-464

Strateginiai dokumentai

Kauno technologijos universiteto atsinaujinimo programa 2013–2014 | patvirtinta Tarybos 2013 m. kovo 28 d. 
Kauno technologijos universiteto atsinaujinimo programa 2013–2014 | santrauka 
Kauno technologijos universiteto atsinaujinimo programa 2013–2014 | Projektai
2014–2016 m. strateginis veiklos planas | patvirtinta Tarybos 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. V7-T-28
2013–2015 m. strateginis veiklos planas | patvirtinta Tarybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. V7-T-5
2012–2014 m. strateginis veiklos planas | patvirtinta rektoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. A-216-2
2011–2013 m. strateginis veiklos planas | patvirtinta rektoriaus 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-147

Kiti dokumentai

KTU Garbės vardų suteikimo nuostatai