Verslui

KTU garsėja ilgamečiais ryšiais su verslu, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru bei akredituotomis laboratorijomis.

KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras (NIVC) yra tarpininkas tarp mokslo ir verslo padedanti atrasti naujus sąlyčio taškus. Centras vienyja ir integruoja mokslo ir verslo slėnių „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas.

Visos paslaugos teikiamos „vieno langelio“ principu naudojantis Atviros prieigos centro informacine sistema (APCIS).

Centras taip pat atsakingas už startuolių inkubatorių KTU „Startup Space“, kuriame bręsta naujos idėjos ir gimsta inovatyvūs sprendimai.

 
 
 
 

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

90+     metų puoselėjami aktyvūs mokslo ir verslo santykiai
1300+ paslaugų
800+   kvalifikuotų specialistų dirbančių su užsakymais
60+     patentinių paraiškų (nuo 2012 m.)
32+     proc. visų šalies aukštųjų mokyklų verslui atliekamų tyrimų

NIVC veiklos kryptys:
 • tarptautiniu lygiu pripažintų technologijų kūrimas ir perdavimas;
 • inovatyvius produktus kuriančių įmonių steigimas ir vystymas;
 • intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga;
 • antreprenersytės ir inovacijų kultūros ugdymas ir sklaida;
 • aukščiausius valdymo ir paslaugų standartus atitinkantis atviros prieigos centro (APC) valdymo sistemos vystymas.
NIVC teikiamos paslaugos:
 • užsakomieji tyrimai ir įrangos nuoma;
 • technologiniai sprendimai verslui;
 • intelektinė nuosavybės valdymas;
 • jaunojo verslo vystymas; antreprenesrytės ugdymas;
 • finansavimo šaltinių paieška; investiciniai pasiūlymai;
 • konsultacijos.

Kontaktai
KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras
K. Baršausko 59, 51423 Kaunas, Lietuva
nivc@ktu.lt │+370 672 65146 │apcis.ktu.edu │ktu.lt

Akredituotos laboratorijos

KTU yra lyderis Lietuvos pramonėje kuriant bei diegiant įvairius inovacinius sprendimus.

 1. Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorija | Architektūros ir statybos institutas
 2. Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centras | Statybos ir architektūros fakultetas
 3. Statybinės fizikos laboratorija | Architektūros ir statybos institutas
 4. Maisto tyrimų centras | Maisto institutas
 5. Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorija | Technologinių sistemų diagnostikos institutas

Karjeros ir ugdymo centras

Darbo ir praktikos pasiūlymai – kviečiame šalies ir užsienio įmones teikti darbo ar praktikos pasiūlymus tiesiogiai KTU studentams.

Stažuočių programa IAESTE – sudarome galimybę Lietuvos įmonėms praktikai priimti studentus iš užsienio.

Seminarai studentams – kviečiame kompetentingus lektorius vesti seminarus studentams aktualiomis temomis, susijusiomis su darbo rinka, taip pat asmenis, pasiekusius svarių rezultatų profesinėje ir visuomeninėje srityje, pasidalyti patirtimi ir patarimais su Universiteto bendruomene.

„KTU Karjeros dienos“ – sudarome sąlygas vienoje vietoje rasti daugumos sričių specialistų; pristatyti įmonę studentams ir akademinei bendruomenei; formuoti įmonės kaip patrauklaus darbdavio, potencialaus būsimo partnerio, teigiamą įvaizdį

„KTU Ingenium“ – kviečiame susitikti, pabendrauti ir kartu spręsti įvairias užduotis su gebėjimais ir intelektu išsiskiriančiais KTU studentais, kurie ateityje galėtų tapti Jūsų įmonės dalimi.

Padedame suorganizuoti susitikimus su studentais tiek Universitete, tiek už jo ribų, pagal individualų susitarimą galime išsiaiškinti studentų lūkesčius, platinti įvairaus formato informaciją apie susitikimą, organizuoti studentų registraciją, pasirūpinti atvykimu į Jūsų įmonę arba susitikimo auditorija Universitete.

KTU Karjeros ir ugdymo centras 
Studentų g. 67–204, 205
tel. 8 (37) 321 330
e. p. karjera@ktu.lt

karjera.ktu.edu

Verslo taryba

Verslo taryba yra rektoriaus patariamasis organas Universiteto ryšiams su verslu stiprinti, taip pat kitais strateginės reikšmės klausimais.

Verslo tarybą sudaro nacionalinio lygmens verslo lyderiai, suinteresuoti akademiniais klausimais ir turintys galimybę savo žiniomis ir patirtimi prisidėti prie Universiteto ir verslo ryšių stiprinimo. Verslo tarybos narių skaičius ir sudėtis nustatomi rektoriaus įsakymu. Verslo taryba veikia pagal rektoriaus patvirtintą darbo reglamentą.


Sudėtis
 1. Algimantas Akstinas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius / ICC Lietuva generalinis direktorius;
 2. Tomas Andriejauskas – UAB „ProBioSanus“ direktorius;
 3. Robertas Dargis – UAB „Eika“ generalinis direktorius;
 4. Giedrius Dzekunskas – „Barclays Technology Centre Lithuania“ konsumentų technologijų ir bendradarbiavimo padalinio vadovas;
 5. Vytautas Jokužis – UAB „Elinta“ generalinis direktorius;
 6. Vladas Lašas – UPS „Skubios siuntos“ generalinis direktorius;
 7. Algimantas Markauskas – „Thermo Fisher Scientific“ Baltijos regiono viceprezidentas, generalinis direktorius;
 8. Tomas Milaknis – UAB „Alna Group“ generalinis direktorius;
 9. Dalius Misiūnas – UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius;
 10. Raimundas Petrauskas – „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius;
 11. Gediminas Rainys – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) viceprezidentas;
 12. Arvydas Strumskis – Fondas „Verslo angelai“ vadovas;
 13. Arnoldas Šileika – AB „Vakarų laivų gamykla“ vadovas;
 14. Kęstutis Šliužas – AB „TEO LT“ generalinis direktorius;
 15. Rimantas Vaitkus – AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius;
 16. Antanas Zabulis – „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos pirmininkas;
 17. Aida Zigmantavičienė – UAB „Trelleborg Engineered Systems Lithuania“ generalinė direktorė;
 18. Benjaminas Žemaitis – Kauno prekybos ir pramonės amatų rūmų prezidentas.

Verslo tarybos veikla

- Pataria strateginių Universiteto tikslų formavimo klausimais
- Konsultuoja studijų strategijos klausimais: studijų kokybės, studentų praktikos ir kvalifikacinių reikalavimų klausimais
- Konsultuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės, socialinės, kultūrinės, plėtros (MTEP) strategijos klausimais: ūkio subjektams aktualių MTEP krypčių, MTEP rezultatų kokybės bei jų komercializavimo klausimais
- Teikia patarimus ir įžvalgas Universiteto ir verslo bendradarbiavimui stiprinti
- Prisideda prie Universiteto įvaizdžio ir žinomumo didinimo

Referentė – Giedrė Makarevičienė
tel. 8 (37) 300 089
e. p. giedre.makareviciene@ktu.lt

Kvalifikacijos kėlimas

Siekiantiems persikvalifikuoti, pakelti kvalifikaciją, patobulinti profesinius įgūdžius Universitetas siūlo lanksčias socialinių, humanitarinių, technologijos bei fizinių mokslų sričių neformaliojo švietimo programas.

Neformalusis švietimas – tai asmens mokymasis siekiant persikvalifikuoti, pakelti kvalifikaciją, patobulinti profesinius įgūdžius.


Programos ir moduliai

Neformaliojo švietimo programos gali būti sudaromos pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Mokymasis gali būti organizuojamas darbo dienos metu, vakarais, atostogų bei kitu klausytojams patogiu laiku, taip pat nuotoliniu būdu. Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys kelti ar keisti profesinę kvalifikaciją, plėsti profesinį ir bendrąjį išsilavinimą, gali pasirinkti studijuoti pageidaujamus studijų dalykus (jų grupes) arba kvalifikacijos tobulinimo programas (įvairius kursus, seminarus ir kt.).

Šiuo metu KTU siūlo apie 300 neformaliojo švietimo programų.

Priėmimas

Dėl priėmimo mokytis galima tiesiogiai kreiptis į Universiteto padalinius arba į KTU Studijų departamento Studijų programų skyrių. Taip pat gali kreiptis juridiniai asmenys, pageidaujantys patobulinti savo darbuotojų kvalifikaciją ar juos perkvalifikuoti.

Pažymėjimai

Asmenys, studijavę pasirinktus studijų dalykus ar išklausę įvairios trukmės neformaliojo švietimo programas (kursus, seminarus), gauna nustatytos formos pažymėjimą.

KTU Studijų programų skyrius
Studijų prorektoriaus padėjėja – Jurgita Dobilaitė
tel. 8 672 714 26
e. p. jurgita.dobilaite@ktu.lt