Verslo taryba

Verslo taryba yra rektoriaus patariamasis organas Universiteto ryšiams su verslu stiprinti, taip pat kitais strateginės reikšmės klausimais.

Verslo tarybą sudaro nacionalinio lygmens verslo lyderiai, suinteresuoti akademiniais klausimais ir turintys galimybę savo žiniomis ir pa tirtimi prisidėti prie Universiteto ir verslo ryšių stiprinimo. Verslo tarybos narių skaičius ir sudėtis nustatomi rektoriaus įsakymu. Verslo taryba veikia pagal rektoriaus patvirtintą darbo reglamentą.

Šiuo metu Verslo tarybą sudaro 19 narių.

Sudėtis

Algimantas Akstinas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius / ICC Lietuva generalinis direktorius;
Tomas Andriejauskas – UAB „ProBioSanus“ direktorius;
Robertas Dargis – UAB „Eika“ generalinis direktorius;
Giedrius Dzekunskas – „Danske Group" IT Lietuva vadovas;
Vytautas Jokužis – UAB „Elinta“ generalinis direktorius;
Vladas Lašas – UPS „Skubios siuntos“ generalinis direktorius;
Eglė Radzevičienė – „Thermo Fisher Scientific Baltics“ intelektinės nuosavybės valdymo direktorė;
Tomas Milaknis – UAB „Alna Group“ generalinis direktorius;
Dalius Misiūnas – UAB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius;
Raimundas Petrauskas – „Schmitz Cargobull Baltic“ generalinis direktorius;
Gediminas Rainys – Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) viceprezidentas;
Arvydas Strumskis – Fondas „Verslo angelai“ vadovas;
Arnoldas Šileika – AB „Vakarų laivų gamykla“ vadovas;
Kęstutis Šliužas – AB „TEO LT“ generalinis direktorius;
Rimantas Vaitkus – AB „Vilniaus baldai“ generalinis direktorius;
Antanas Zabulis – „Baltic Institute of Corporate Governance“ valdybos pirmininkas;
Aida Zigmantavičienė – UAB „Trelleborg Engineered Systems Lithuania“ generalinė direktorė;
Benjaminas Žemaitis – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas;
Gintaras Vilda - Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ direktorius

Verslo tarybos veikla

- Pataria strateginių Universiteto tikslų formavimo klausimais
- Konsultuoja studijų strategijos klausimais: studijų kokybės, studentų praktikos ir kvalifikacinių reikalavimų klausimais
- Konsultuoja mokslinių tyrimų ir eksperimentinės, socialinės, kultūrinės, plėtros (MTEP) strategijos klausimais: ūkio subjektams aktualių MTEP krypčių, MTEP rezultatų kokybės bei jų komercializavimo klausimais
- Teikia patarimus ir įžvalgas Universiteto ir verslo bendradarbiavimui stiprinti
- Prisideda prie Universiteto įvaizdžio ir žinomumo didinimo

Kontaktai

Atsakingas padalinys: Bendradarbiavimo vystymo skyrius
Dėl informacijos kreiptis el.paštu: partners@ktu.lt