KTU senato komunikatas dėl aukštųjų mokyklų tinklo optimizavimo

2017-02-15 11:00

Universiteto misija įpareigoja jį būti žinių ir inovacijų šaltiniu, visuomenės intelekto, lyderystės ugdytoju, o taip pat – valstybės pažangos generatoriumi, atviru naujovėms ir pasaulinėms tendencijoms, gebančiu iššūkius paversti naujomis galimybėmis.

KTU akademinė bendruomenė, atstovaujama KTU senato, tvirtai laikosi nuostatos, kad esminiu minimos pertvarkos tikslu turi būti mokslo ir studijų kokybės gerinimas bei Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo stiprinimas tarptautiniu mastu.

Pabrėždamas šios priedermės svarbą ir suprasdamas, kad maksimaliai ją išpildyti, realizuoti įmanoma tik ryžtingai ir sistemiškai sprendžiant esamas švietimo sistemos problemas, Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU) ir jo bendruomenė ėmėsi atsakomybės ir iniciatyvos siekiant, kad aukštojo mokslo reforma bei universitetų tinklo konsolidacija prasidėtų bei taptų vienu svarbiausių valstybės prioritetų.

KTU akademinė bendruomenė, atstovaujama KTU senato, tvirtai laikosi nuostatos, kad esminiu minimos pertvarkos tikslu turi būti mokslo ir studijų kokybės gerinimas bei Lietuvos aukštojo mokslo konkurencingumo stiprinimas tarptautiniu mastu.

Esame įsitikinę, kad geriausiai šį tikslą įgyvendinti pavyks tuomet, kai aukštųjų mokyklų tinklo pertvarka bus vykdoma kompleksiškai ir efektyviai, grindžiama nacionaliniu interesu ir kokybinio proveržio siekiu. Todėl pasisakome už tai, kad Kauno mieste 5-iuose universitetuose išskaidytas technologijos, sveikatos, socialinių, humanitarinių, sporto bei žemės ūkio mokslų ir studijų potencialas būtų sutelktas viename stipriame, moderniame bendrajame universitete, pajėgiame konkuruoti su regiono ir Europos geriausiaisiais.

KTU akademinė bendruomenė pasirengusi visapusiškai remti bei aktyviai dalyvauti šio siūlymo įgyvendinime ir kviečia prie iniciatyvos prisidėti visus Kauno universitetus.